Hygienické opatrenia v súvislosti s nákazou COVID-19

Vážení priatelia, klienti a klientky 

vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti s možnou nákazou COVID-19, bude s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia našich klientov a personálu fungovať prevádzka zdravotníckeho zariadenia Funaction Fyzioterapia za mimoriadných hygienických opatrení. 

Návštevu našej ambulancie prosím KONZULTUJTE VOPRED TELEFONICKY ALEBO MAILOM.  

Vstup do priestorov prevádzky je povolený iba s ochranným rúškom, prípadne inou adekvátnou ochranou úst a nosa.  

Ako sa my staráme o Vás:  

  • Naši fyzioterapeuti nenavštívili v posledných týždňoch žiadne zahraničné rizikové oblasti a ani sme sa nestretli s osobou COVID – 19 pozitívnou a nikto z našich fyzioterapeutov nejaví žiadne známky infekcie.
  • Klientov s chorobnými príznakmi na naše pracovisko neprijímame a postupujeme v rámci usmernenia RUVZ. 
  • Všetky priestory a pomôcky Funaction Fyzioterapie pravidelne a opakovane dezinfikujeme. 
  • Každá fyzioterapeutická miestnosť je dezinfikovaná po každom klientovi. 
  • Dodržujeme zvýšenú osobnú hygienu a nosíme tvárové rúška a rukavice, obmedzujeme podanie rúk. 
  • Pre klientov poskytujeme jednorazové rukavice alebo bude k dispozícii dezinfekcia rúk. 

Ako sa vy postaráte o nás:  

  • Vstupujte prosím do priestorov s ochranou tváre, ktorú budete mať nasadenú počas celej vašej návštevy, chránite seba aj ostatných.  
  • Pravdivo vyplníte čestné vyhlásenie o Vašom zdravotnom stave. 
  • Pokiaľ pociťujete akékoľvek chorobné príznaky, odložte Vašu návštevu a ostaňte prosím doma. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a zodpovedné správanie. Spolu to zvládneme a prekonáme 🙂 .  

 

Similar Posts