Naše zariadenie Funaction Fyzioterapia, s.r.o. je registrované neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje diagnostiku, terapiu a prevenciu v odbore fyzioterapia a rehabilitácia.

Využívame moderné fyzioterapeutické postupy, metódy a najnovšie výskumné poznatky, ktoré neustále sledujeme a aplikujeme. Našou víziou je aktívny manažment ochorení pohybového systému spojený s edukáciou klienta. Sme ambulancia fyzioterapie a rehabilitácie orientovaná na klienta a na jeho potreby.

Diagnosticky a terapeuticky pracujeme s kvalitou pohybových stereotypov klienta, prepájame manuálne techniky s cvičením, tejpingom, masážou a elektroliečbou.  Chceme mu napomôcť zbaviť sa bolesti a zlepšiť kvalitu jeho života.

Pretože nás fyzioterapia baví, môžete sa spoľahnúť na priateľskú a zároveň profesionálnu atmosféru. Pevne veríme, že spoločne naplníme obojstranné ciele a očakávania. Prejdeme s Vami každý krok na ceste za optimálnou pohybovou funkciou.

Sme tu preto, aby sme Vás

  • Vypočuli
  • Vyšetrili
  • Vysvetlili a stanovili diagnózu
  • Použili  vhodnú terapiu šitú na mieru
  • Vytvorili individuálny cvičebný program
  • Vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru

PhDr. Lenka Jatiová

Zanietená fyzioterapeutka s viac ako 20 ročnou klinickou praxou na Slovensku, v Čechách a v Írsku. Vyštudovala Karlovu Univerzitu v Prahe a Trnavskú Univerzitu. Po ukončení štúdia pracovala ako fyzioterapeut v NsP Žilina a pôsobila i ako stredoškolský učiteľ v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut. Ďalších deväť rokov strávila v Írsku, kde pracovala vo verejnom zdravotnom systéme ako aj v súkromných fyzioterapeutických klinikách. Taktiež od roku 2009 riadila vlastnú fyzioterapeutickú prax na západnom pobreží Írska.

Venovala sa predovšetkým pacientom s ortopedickými problémami ako sú bolesti krížov, bolesti krčnej a hrudnej chrbtice, pacientom s poškodením medzistavcovej platničky, bolesti ramien, kolien a iných kĺbov.

Časť svojej klinickej praxe venovala pacientkám s ženskými problémami a pacientom so športovými poraneniami.

Ďalšou osobitnou súčasťou jej pracovného zamerania bola fyzioterapia a rehabilitácia seniorov, ktorá sa týkala prevencie pádov, návratu funkčných schopností, zlepšeniu mobility.

Svoj odborný záujem sústredila i na pomoc pacientom s chronickou bolesťou, kde využívala najnovšie poznatky v manažmente bolesti a ktoré považuje skutočne za fascinujúce.

Po návrate na Slovensko v roku 2015 sa rozhodla svoje nadobudnuté klinické skúsenosti a vedomosti ďalej využiť a rozhodla sa pre založenie ambulancie fyzioterapie a rehabilitácie  v Žiline

Vzdelanie

2015 – 2017 Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
špecializačný odbor: Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
2001 – 2003 Trnavská Univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (PhDr.)
1992 – 1998 Karlova Univerzita v Prahe
Fakulta telesnej výchovy a športu, Funkčné poruchy pohybového systému (Mgr.)
1988 – 1992 Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Rehabilitačný pracovník (Maturitná skúška)

Profesionálna Prax

2015 – súčasnosť Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina
Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia, Žilina
založenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
2008 – 2015 Clifden District Hospital, Clifden,Co.Galway, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
2009 – 2013 Clifden Physiotherapy Clinic, Clifden, Írsko
Pozícia Zriaďovateľ samostatnej privátnej praxe
2007 – 2008 Armstrong Physiotherapy Clinic, Westport, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
09/2006 – 09/2007 Castlebar Physiotherapy Clinic, Castlebar, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
02/2006 – 08/2006 Bon Secours Hospital, Tralee , Írsko
Pozícia Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia, pediatria
2005- 2006 FBLR, súkromná ambulancia, Žilina
Pozícia Fyzioterapeut
2000 – 2005 Stredná zdravotnícka škola, Žilina
Pozícia Stredoškolský učiteľ v študijnom odbore Diplomovaný fyzioterapeut
1999 – 2000 FBLR, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Pozícia Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2019 Mulligan koncept, Bratislava
2017 DNS, refresh kurz, Praha

The Cranium, Neck, Upper Thorax, Diane Lee, Dublin, Írsko

2016 The Thorax, Linda- Joy Lee, Londýn,UK
2013 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, kurz D, Praha, záverečna skúška, certifikovaný DNS terapeut
2012 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz C, Banská Bystrica
2011 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz B, Banská Bystrica
2010 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , Kolář, Kobesová, Londýn
Neurodynamics and the neuromatrix, David Butler, Lorimer Moseley,Dublin
Mulligan koncept, Londýn
2009 Fyzioterapia kolenného kĺbu, Neasa De Burca, Roberto Krug, Galway
2008 Rameno – pokročilý kurz, Mark Jones, Dublin
PPL Biomechanics, Dublin
 2007 Kinesio Taping (KT1/KT2/KT3), Vincent De Bono, Cork
Mobilizácia nervového systému, Robin Blake,Dublin
Respiračná fyzioterapia, Alexandra Hough, Cork
 2006  Myofascial Trigger Point Terapia, Johnson McEvoy, Limerick
 2003  Liečba funkčnej ženskej sterility podľa Mojžišovej, Volejníková,Brno
 1999  Kurz diagnostiky a terapie PIR, mäkkých a mobilizačných techník chrbtice a periférnych kĺbov,Lewit, Praha
 1997 Funkčný thera-band kurz podľa Bruggera, Praha
 1997 Terapia skolióz podľa Schrothovej, Praha

Členstvo v odborných spoločnostiach


Slovenská komora fyzioterapeutov
The Irish Society of Chartered Physiotherapists

Bc. Veronika Priadková

Nadšená fyzioterapeutka s dávkou empatie, trpezlivosti a pozitívnej nálady. K pohybu a zdravému životnému štýlu mala Veronika vždy veľmi blízko. Už od malička sa venovala športu a tancu. Niekoľko rokov pôsobila v tanečnom súbore Tanečné divadlo Diana. Láska k pohybu a športu ju naviedla aj na výber vysokej školy a povolania fyzioterapeuta. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Palackého v Olomouci na fakulte telesnej kultúry. Svoje klinické zručnosti a skúsenosti ako fyzioterapeutka nadobudla praxovaním v rozličných rehabilitačných zariadeniach na Slovensku a v zahraničí. Po ukončení štúdia pracovala v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice zameraných na liečbu porúch pohybového aparátu dospelých a detských pacientov. Vo svojej profesii sa snaží naďalej vzdelávať. Práca fyzioterapeuta ju baví, pretože fyzioterapia dokáže pomôcť žiť ľuďom zdravší život a užívať si ho naplno a bez bolesti.

Vzdelanie

2014 – 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2019 – súčasnosť Funaction Fyzioterapia s.r.o., Žilina
Fyzioterapeut
2017-2019 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s. Turčianske Teplice, Slovensko
Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2020 Mulligan koncept – dolný kvadrant, Bratislava
2020 Terapia spúšťových bodov, Bratislava
2020 Mulligan koncept – horný kvadrant, Bratislava
2019 Terapeutické využitie kineziotapu, Bratislava
2019 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
2019 Stability ball, Bratislava
2015 Športová masáž, Olomouc, Česká republika

Členstvo v odborných spoločnostiach


Slovenská komora fyzioterapeutov