Fun Action Fyzioterapia Žilina
Pomáhame vám zbaviť sa bolesti, aby ste znova mohli robiť veci, ktoré Vás bavia. "Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom ( Lao-C´)"

O Nás

Naše zariadenie Funaction Fyzioterapia, s.r.o. je registrované neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje diagnostiku, terapiu a prevenciu v odbore fyzioterapia a rehabilitácia. Pri diagnostike a liečbe využívame moderné fyzioterapeutické postupy, metódy a najnovšie výskumné poznatky, ktoré neustále sledujeme a aplikujeme. Našou víziou je aktívny manažment ochorení pohybového systému spojený s edukáciou klienta. Sme ambulancia fyzioterapie a rehabilitácie orientovaná na klienta a na jeho potreby. Chceme mu napomôcť zbaviť sa bolesti a zlepšiť kvalitu jeho života.

Pretože nás fyzioterapia baví, môžete sa spoľahnúť na priateľskú a zároveň profesionálnu atmosféru. Pevne veríme, že spoločne naplníme obojstranné ciele a očakávania. Prejdeme s vami každý krok na ceste za optimálnou pohybovou funkciou.

Sme tu preto, aby sme Vás

  • Vypočuli
  • Vyšetrili
  • Vysvetlili a stanovili diagnózu
  • Použili  vhodnú terapiu šitú na mieru
  • Vytvorili individuálny cvičebný program
  • Vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru

PhDr. Lenka Jatiová

Zanietená fyzioterapeutka s viac ako 20 ročnou klinickou praxou na Slovensku, v Čechách a v Írsku. Vyštudovala Karlovu Univerzitu v Prahe a Trnavskú Univerzitu. Po ukončení štúdia pracovala ako fyzioterapeut v NsP Žilina a pôsobila i ako stredoškolský učiteľ v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut. Ďalších deväť rokov strávila v Írsku, kde pracovala vo verejnom zdravotnom systéme ako aj v súkromných fyzioterapeutických klinikách. Taktiež od roku 2009 riadila vlastnú fyzioterapeutickú prax na západnom pobreží Írska.

Venovala sa predovšetkým pacientom s ortopedickými problémami ako sú bolesti krížov, bolesti krčnej a hrudnej chrbtice, pacientom s poškodením medzistavcovej platničky, bolesti ramien, kolien a iných kĺbov.

Časť svojej klinickej praxe venovala pacientkám s ženskými problémami a pacientom so športovými poraneniami.

Ďalšou osobitnou súčasťou jej pracovného zamerania bola fyzioterapia a rehabilitácia seniorov, ktorá sa týkala prevencie pádov, návratu funkčných schopností, zlepšeniu mobility.

Svoj odborný záujem sústredila i na pomoc pacientom s chronickou bolesťou, kde využívala najnovšie poznatky v manažmente bolesti a ktoré považuje skutočne za fascinujúce.

Po návrate na Slovensko v roku 2015 sa rozhodla svoje nadobudnuté klinické skúsenosti a vedomosti ďalej využiť a rozhodla sa pre založenie ambulancie fyzioterapie a rehabilitácie  v Žiline

Vzdelanie

2015 – 2017 Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
špecializačný odbor: Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
2001 – 2003 Trnavská Univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (PhDr.)
1992 – 1998 Karlova Univerzita v Prahe
Fakulta telesnej výchovy a športu, Funkčné poruchy pohybového systému (Mgr.)
1988 – 1992 Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Rehabilitačný pracovník (Maturitná skúška)

Profesionálna Prax

2015 – súčasnosť Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia, Žilina
založenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
2008 – 2015 Clifden District Hospital, Clifden,Co.Galway, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
2009 – 2013 Clifden Physiotherapy Clinic, Clifden, Írsko
Pozícia Zriaďovateľ samostatnej privátnej praxe
2007 – 2008 Armstrong Physiotherapy Clinic, Westport, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
09/2006 – 09/2007 Castlebar Physiotherapy Clinic, Castlebar, Írsko
Pozícia Senior Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
02/2006 – 08/2006 Bon Secours Hospital, Tralee , Írsko
Pozícia Fyzioterapeut
Klinická oblasť ortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia, pediatria
2005- 2006 FBLR, súkromná ambulancia, Žilina
Pozícia Fyzioterapeut
2000 – 2005 Stredná zdravotnícka škola, Žilina
Pozícia Stredoškolský učiteľ v študijnom odbore Diplomovaný fyzioterapeut
1999 – 2000 FBLR, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Pozícia Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2017 The Cranium, Neck, Upper Thorax, Diane Lee, Dublin, Írsko
2017 DNS, refresh kurz, Praha
2016 The Thorax, Linda- Joy Lee, Londýn,UK
2013 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, kurz D, Praha, záverečna skúška, certifikovaný DNS terapeut
2012 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz C, Banská Bystrica
2011 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz B, Banská Bystrica
2010 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , Kolář, Kobesová, Londýn
Neurodynamics and the neuromatrix, David Butler, Lorimer Moseley,Dublin
Mulligan koncept, Londýn
2009 Fyzioterapia kolenného kĺbu, Neasa De Burca, Roberto Krug, Galway
2008 Rameno – pokročilý kurz, Mark Jones, Dublin
PPL Biomechanics, Dublin
 2007 Kinesio Taping (KT1/KT2/KT3), Vincent De Bono, Cork
Mobilizácia nervového systému, Robin Blake,Dublin
Respiračná fyzioterapia, Alexandra Hough, Cork
 2006  Myofascial Trigger Point Terapia, Johnson McEvoy, Limerick
 2003  Liečba funkčnej ženskej sterility podľa Mojžišovej, Volejníková,Brno
 1999  Kurz diagnostiky a terapie PIR, mäkkých a mobilizačných techník chrbtice a periférnych kĺbov,Lewit, Praha
 1997 Funkčný thera-band kurz podľa Bruggera, Praha
 1997 Terapia skolióz podľa Schrothovej, Praha

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov The Irish Society of Chartered Physiotherapists

Mgr. Denisa Vráblová

Štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove v roku 2009. Svoje klinické skúsenosti nadobudla v Rehabilitačnom ústave v Kladruboch v Českej republike a v súkromných ambulanciách v Rakúsku a na Slovensku. Jej doménov je liečba pacientov s funkčnými poruchami pohybového aparátu, kde využíva moderné liečebné koncepty. V praxi sa venovala práci pacientov s ortopedickými, neurologickými a traumatologickými poruchami. Vo svojej profesii sa neustále vzdeláva. Baví ju práca s ľuďmi a teší sa ak im môže pomôcť prostredníctvom na mieru šitej fyzioterapie.

Vzdelanie

2007 – 2009 Prešovská univerzita v Prešove
Študijný program fyzioterapia (Mgr.)
2004 – 2007 Trnavská univerzita v Trnave
Študijný program fyzioterapia (Bc.)
1999 – 2002 Stredná zdravotnícka škola, Žilina
Študijný program diplomovaný fyzioterapeut
1995 – 1999 Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika, Martin
Študijný program všeobecná sestra

Profesionálna Prax

2018 – súčasnosť Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia (Funaction Fyzioterapia), Žilina
Fyzioterapeut
2011 – 2012 Privátna ambulancia Physiomed, Viedeň-Rakúsko
Fyzioterapeut
2010 – 2011 Privátna ambulancia Physio4you, Viedeň-Rakúsko
Fyzioterapeut
2002 – 2005 Rehabilitační ústav Kladruby, Česká republika
Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2019 Mulligan koncept, Bratislava
2018 Rehabilitační léčba nekterých druhu ženské sterility metodou L. Mojžišové, Praha
2012 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláre A, B, C, Banská Bystrica
2011 Terapie skolióz podle Schrotové, Praha
2010 Terapeutické využitie kineziotapu, Banská Bystrica
2010 Manuálna lymfodrenáž, Martin
2008 Reflexní terapie na podklade vývojové kineziologie u vybraných diagnóz, Praha
2007 Diagnostika a terapie funkčních poruch (PIR, Mekké a mobilizační techniky pátere a periferních kloubu), Praha
 2003 Cvičíme s pružnými tahy a míči, Kladruby

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov

Mgr. Katarína Štalmachová

Energická, pozitívne naladená fyzioterapeutka so zmyslom pre humor a každodenným úsmevom na perách. Aktuálne ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svoje klinické skúsenosti ako fyzioterapeut nadobudla v Karvinskej hornickej nemocnici v Česku a v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde sa venovala najmä pacientom s funkčnými poruchami pohybového systému, ortopedickými, neurochirurgickými a traumatologickými poruchami. Vo svojej profesii sa snaží neustále vzdelávať a zúčastňovať sa na rôznych odborných kurzoch či konferenciách. Katka už odmalička miluje tanec a pohyb. Jej srdce si získal žilinský Folklórny súbor Rozsutec, v ktorom pôsobila niekoľko rokov ako aktívna tanečníčka. Momentálne sa však snaží naplno venovať svojej rodine a fyzioterapii, ktorú pokladá nielen za prácu ale aj za zmysel jej života.

Vzdelanie

2017 – 2019 Katolícka univerzita v Ružomberku
Študijný program fyzioterapia (Mgr.)
2013 – 2016 Katolícka univerzita v Ružomberku
Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2019 – súčasnosť Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia (Funaction Fyzioterapia), Žilina
Fyzioterapeut
2018-2019 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Fyzioterapeut
2017 – 2018 PILATES, s.r.o., Žilina
Cvičiteľka pilatesu
2016 – 2017 Karvinská hornická nemocnice a.s., Karviná
Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2020 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz B, Bratislava
2019 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
2019 Neuro Mobilizačná Terapia. Diagnostika neurodynamických porúch, Stará Ľubovňa
2019 Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami, Žilina
2018 Rehabilitační léčba nekterých druhu ženské sterility metodou L. Mojžišové, Žilina
2018 Špirálna stabilizácia chrbtice (SM-systém) 1A,B Základné cviky, Žilina
2018 Kinesiotaping KTM1/KTM2, Bratislava
2017 Špirálna stabilizácia chrbtice (SM-systém) 5A Skolióza, Žilina

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov

Bc. Veronika Žďarská

Nadšená fyzioterapeutka s dávkou empatie, trpezlivosti a pozitívnej nálady. K pohybu a zdravému životnému štýlu mala Veronika vždy veľmi blízko. Už od malička sa venovala športu a tancu. Niekoľko rokov pôsobila v tanečnom súbore Tanečné divadlo Diana. Láska k pohybu a športu ju naviedla aj na výber vysokej školy a povolania fyzioterapeuta. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Palackého v Olomouci na fakulte telesnej kultúry. Svoje klinické zručnosti a skúsenosti ako fyzioterapeutka nadobudla praxovaním v rozličných rehabilitačných zariadeniach na Slovensku a v zahraničí. Po ukončení štúdia pracovala v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice zameraných na liečbu porúch pohybového aparátu dospelých a detských pacientov. Vo svojej profesii sa snaží naďalej vzdelávať. Práca fyzioterapeuta ju baví, pretože fyzioterapia dokáže pomôcť žiť ľuďom zdravší život a užívať si ho naplno a bez bolesti.

Vzdelanie

2014 – 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2019 – súčasnosť Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia (Funaction Fyzioterapia,s.r.o.), Žilina
Fyzioterapeut
2017-2019 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s. Turčianske Teplice, Slovensko
Fyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2020 Mulligan koncept – horný kvadrant, Bratislava
2019 Terapeutické využitie kineziotapu, Bratislava
2019 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
2019 Stability ball, Bratislava
2015 Športová masáž, Olomouc, Česká republika

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov