Funaction Fyzioterapia, s.r.o. je registrované neštátne zdravotnícke zariadenie v Žiline, ktoré poskytuje diagnostiku, terapiu a prevenciu ochorení pohybového systému.

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore fyzioterapia a rehabilitácia pričom využívame moderné fyzioterapeutické postupy a  metódy. Neustále sa vzdelávame a sledujeme nové trendy a vzájomné multidisciplinárne vzťahy v oblasti medicíny.  Našou víziou je aktívny manažment ochorení pohybového systému spojený s edukáciou klienta. Sme tím fyzioterapeutov s ohľadom na klienta a na jeho potreby. Chceme mu napomôcť zbaviť sa bolesti, pohybového obmedzenia a zlepšiť kvalitu jeho života.

Pretože nás fyzioterapia baví, môžete sa spoľahnúť na priateľskú a zároveň profesionálnu atmosféru. Pevne veríme, že spoločne naplníme obojstranné ciele a očakávania. Prejdeme s vami každý krok na ceste za optimálnou pohybovou funkciou.

Sme tu preto, aby sme Vás:

  • – vypočuli
  • – vyšetrili
  • – vysvetlili a stanovili diagnózu
  • – použili  vhodnú terapiu šitú na mieru
  • – vytvorili individuálny cvičebný program
  • – vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru.

PhDr. Lenka Jatiová

Zanietená fyzioterapeutka s viac ako 25 ročnou klinickou praxou na Slovensku, v Čechách a v Írsku. Vyštudovala Karlovu Univerzitu v Prahe a Trnavskú Univerzitu. Po ukončení štúdia pracovala ako fyzioterapeut v NsP Žilina a pôsobila i ako stredoškolský učiteľ v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut. Ďalších deväť rokov strávila v Írsku, kde pracovala vo verejnom zdravotnom systéme ako aj v súkromných fyzioterapeutických klinikách. Taktiež od roku 2009 riadila vlastnú fyzioterapeutickú prax na západnom pobreží Írska.

Venovala sa predovšetkým pacientom s ortopedickými problémami ako sú bolesti krížov, bolesti krčnej a hrudnej chrbtice, pacientom s poškodením medzistavcovej platničky, bolesti ramien, kolien a iných kĺbov.

Časť svojej klinickej praxe venovala  urogynekologickej oblasti , najmä ženám s funkčnou ženskou sterilitou.

Ďalšou osobitnou súčasťou jej pracovného zamerania bola fyzioterapia a rehabilitácia seniorov, ktorá sa týkala prevencie pádov, návratu funkčných schopností, zlepšeniu mobility.

Svoj odborný záujem sústredila i na pomoc pacientom s chronickou bolesťou, kde využívala najnovšie poznatky v manažmente bolesti a ktoré považuje skutočne za fascinujúce.

Po návrate na Slovensko v roku 2015 sa rozhodla svoje nadobudnuté klinické skúsenosti a vedomosti ďalej využiť a rozhodla sa pre založenie Funaction Fyzioterapie,s.r.o., ambulancie fyzioterapie a rehabilitácie  v Žiline

Vzdelanie

2015 – 2017Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 špecializačný odbor: Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
2001 – 2003Trnavská Univerzita v Trnave
 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (PhDr.)
1992 – 1998Karlova Univerzita v Prahe
 Fakulta telesnej výchovy a športu, Funkčné poruchy pohybového systému (Mgr.)
1988 – 1992Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
 Rehabilitačný pracovník (Maturitná skúška)

Profesionálna Prax

2015 – súčasnosť

Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina

Zariadenie SVLZ Fyzioterapia a rehabilitácia, Žilina

 založenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
2008 – 2015Clifden District Hospital, Clifden,Co.Galway, Írsko
PozíciaSenior Fyzioterapeut
Klinická oblasťortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
2009 – 2013Clifden Physiotherapy Clinic, Clifden, Írsko
PozíciaZriaďovateľ samostatnej privátnej praxe
  
2007 – 2008Armstrong Physiotherapy Clinic, Westport, Írsko
PozíciaSenior Fyzioterapeut
Klinická oblasťortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
09/2006 – 09/2007Castlebar Physiotherapy Clinic, Castlebar, Írsko
PozíciaSenior Fyzioterapeut
Klinická oblasťortopédia, traumatológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia
02/2006 – 08/2006Bon Secours Hospital, Tralee , Írsko
PozíciaFyzioterapeut
Klinická oblasťortopédia, traumatológia, kardio –respiračné ochorenia, gerontológia, neurológia, športové poranenia, muskuloskeletálne ochorenia, pediatria
2005- 2006FBLR, súkromná ambulancia, Žilina
PozíciaFyzioterapeut
2000 – 2005Stredná zdravotnícka škola, Žilina
PozíciaStredoškolský učiteľ v študijnom odbore Diplomovaný fyzioterapeut
1999 – 2000FBLR, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
PozíciaFyzioterapeut

Ďalšie odborné kurzy

2022

Celostný prístup v terapii jaziev, Žilina

Diagnostika a terapia ramenného kĺbu (Dr. Bartosz Rutowicz), Košice

2021Celostný prístup v terapii panvového dna, Žilina
2019Mulligan koncept, Bratislava
2017

DNS, refresh kurz, Praha

The Cranium, Neck, Upper Thorax, Diane Lee, Dublin, Írsko

2016The Thorax, Linda- Joy Lee, Londýn,UK
2013Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, kurz D, Praha, záverečná skúška, certifikovaný DNS terapeut
2012Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz C, Banská Bystrica
2011Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz B, Banská Bystrica
2010Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , Kolář, Kobesová, Londýn
 Neurodynamics and the neuromatrix, David Butler, Lorimer Moseley,Dublin
 Mulligan koncept, Londýn
2009Fyzioterapia kolenného kĺbu, Neasa De Burca, Roberto Krug, Galway
2008Rameno – pokročilý kurz, Mark Jones, Dublin
 PPL Biomechanics, Dublin
 2007Kinesio Taping (KT1/KT2/KT3), Vincent De Bono, Cork
 Mobilizácia nervového systému, Robin Blake,Dublin
 Respiračná fyzioterapia, Alexandra Hough, Cork
 2006 Myofascial Trigger Point Terapia, Johnson McEvoy, Limerick
 2003 Liečba funkčnej ženskej sterility podľa Mojžišovej, Volejníková,Brno
 1999 Kurz diagnostiky a terapie PIR, mäkkých a mobilizačných techník chrbtice a periférnych kĺbov,Lewit, Praha
 1997 Funkčný thera-band kurz podľa Bruggera, Praha
 1997Terapia skolióz podľa Schrothovej, Praha

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov
The Irish Society of Chartered Physiotherapists

Bc. Veronika Priadková

Nadšená fyzioterapeutka s dávkou empatie, trpezlivosti a pozitívnej nálady. K pohybu a zdravému životnému štýlu mala Veronika vždy veľmi blízko. Už od malička sa venovala športu a tancu. Niekoľko rokov pôsobila v tanečnom súbore Tanečné divadlo Diana. Láska k pohybu a športu ju naviedla aj na výber vysokej školy a povolania fyzioterapeuta. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Palackého v Olomouci na fakulte telesnej kultúry. Svoje klinické zručnosti a skúsenosti ako fyzioterapeutka nadobudla praxovaním v rozličných rehabilitačných zariadeniach na Slovensku a v zahraničí. Po ukončení štúdia pracovala v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice zameraných na liečbu porúch pohybového aparátu dospelých a detských pacientov. Vo svojej profesii sa snaží naďalej vzdelávať. Práca fyzioterapeuta ju baví, pretože fyzioterapia dokáže pomôcť žiť ľuďom zdravší život a užívať si ho naplno a bez bolesti.

Vzdelanie

2014 – 2017Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
 Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2019 – súčasnosťFunaction Fyzioterapia s.r.o., Žilina
 Fyzioterapeut
2017-2019Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s., Turčianske Teplice, Slovensko
 Fyzioterapeut
  

Ďalšie odborné kurzy

2021Celostný prístup v terapii panvového dna, Žilina
2021Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, kurz C, Banská Bystrica
2021Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, kurz B, Banská Bystrica
2020Mulligan Concept – Lower Quadrant, Bratislava
2020Terapia spúšťových bodov, Bratislava
2020Mulligan Concept – Upper Quadrant, Bratislava
2019Terapeutické využitie kineziotapu, Bratislava
2019Dynamická neuromuskulárna stabilizácia , kurz A, Banská Bystrica
2019Stability ball, Bratislava
2015Športová masáž, Olomouc, Česká republika
  

Členstvo v odborných spoločnostiach


Slovenská komora fyzioterapeutov

Mgr. Katarína Polečová

Okrem všeobecnej fyzioterapie sa venuje najmä detskej fyzioterapii zameranej na neurologické a vývojové problémy. Precíznosť, trpezlivosť a pozitívny prístup uplatňuje pri nácviku správneho držania tela a nácviku správnej postúry v rôznych polohách . Rada vo svojej praxi využíva liečebné účinky masáže, mäkké techniky a kineziotaping. Sústavné vzdelávanie jej pomáha pri riešení rôznych funkčných porúch pohybového systému. Práca fyzioterapeuta ju napĺňa, pretože je to liečba tým správnym pohybom.

Vzdelanie

2017-2020 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,Trnava
 Študijný program fyzioterapia (Mgr.)
2013-2016 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,Trnava
 Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2020 – súčasnosťFunaction Fyzioterapia s.r.o., Žilina
 Fyzioterapeut
2017-2019Adeli medical center s.r.o., Piešťany
 Fyzioterapeut
  

Ďalšie odborné kurzy

2022

2021

Celostný prístup v terapii jaziev, Žilina

Celostný prístup v terapii panvového dna, Žilina

2021Dynamická neuromuskulárna stabilizácia FIT KID, Banská Bystrica
2021BORN TO MUV, kurz A, Čadca
2020Ruské kombinované techniky, Bratislava
2019Kľúčové momenty v psychomotorickom vývoji dieťaťa a možnosti stimulácie PMV, Piešťany
2019Bankovanie – suchá vákuová masáž, Piešťany
2018Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii, Piešťany
2018Postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov po kraniotraume, Piešťany
2017Postgraduálny kurz v neurorehabilitácii I.-V., Piešťany
2016Kineziotaping, Piešťany
2015Klasická liečebná a športová masáž, Piešťany,
  

Členstvo v odborných spoločnostiach


Slovenská komora fyzioterapeutov

Bc. Anežka Slivková

Pohyb, zdravý životný štýl a pomoc druhým má Anežka v krvi. Pôsobenie v tanečnom súbore, silové cvičenia a samostatné vzdelávanie ohľadom fungovania ľudského tela ju utvrdili aj v rozhodnutí, že chce svoje vedomosti rozvíjať v oblasti fyzioterapie. Svoje štúdium začala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Tu načerpala prvé poznatky, ktoré mohla ďalej využívať nie len počas praxe v rôznych zariadeniach, ale aj vo vlastnom živote. Vzdelávanie v tejto oblasti ju napĺňa a preto je v súčasnosti študentkou magisterského stupňa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Mnoho skúsenosti jej dávajú aj kurzy, ktorých sa pravidelne a s radosťou zúčastňuje. Jej záľuba vo fyzioterapii a ochota pomáhať  sa odráža na jej práci, v ktorej sa neustále snaží napredovať a zlepšovať.

Vzdelanie

2021-súčasnosťTrenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 Študijný program fyzioterapia (Mgr.)
2018-2021Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici
 Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Profesionálna Prax

2022 – súčasnosťFunaction Fyzioterapia s.r.o., Žilina
 Fyzioterapeut
  
  
  

Ďalšie odborné kurzy

2022Celostný prístup v terapii jaziev, Žilina
2022Kurz metódy Ľudmily Mojžíšovej, časť A,B, C, Žilina
2022Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť B, Bratislava
2021Škola tejpování, Žilina
2021Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť A, Bratislava
2019Bankovanie a moxovanie, Banská Bystrica 
  
  
  
  
  
  

Členstvo v odborných spoločnostiach


Slovenská komora fyzioterapeutov

  

Navštívte nás
Zavolajte nám
Napíšte nám
Jána Milca 3775/64
010 01 Žilina
 
Tel. kontakt:
+ 421 907 512 390
info@fyzioterapiafunaction.sk
www.fyzioterapiafunaction.sk