Naše poslanie a hodnoty

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať kvalitné profesionálne fyzioterapeutické služby vychádzajúc z moderných poznatkov lekárskych a biomedicínkych vied.

Názov nášho zariadenia FUNACTION napovedá, že sme tím so zmyslom pre humor a dobrú náladu (FUN) a že od nás môžete očakávať aktívny prístup  (ACTION) v prevencii, komunikácii a funkčnej fyzioterapii (Function)

S pohybom je nám dobre

Pri práci s nami nájdete:

F – flexibilita

U- úcta, pokora a čestnosť

N- nadšenie a oduševnenie

A- autentičnosť

C- cit a empatia

T- tvorivosť v myslení

I- integrita v ľudskom prístupe

O- odbornosť a profesionalita

N- nálada pozitívneho myslenia