fyzioterapia pre seniorov

Tak ako nám roky pribúdajú, tak starne i naše telo a bežné denné aktivity sa postupne 
stávajú náročnejšie. Ak svaly ochabnú a stratia svoju silu, tak sa to prejaví napríklad i na chôdzi. Následne môže byť ovplyvnená rovnováha a hrozí riziko pádu a poranenia. Ak si neuvedomíme túto situáciu a problém neriešime, hrozí, že činnosti ako upratovanie, varenie, nakupovanie budú znamenať problém pre nás a našu rodinu. Staneme sa viac závislí na našom okolí , kvalita života môže byť negatívne ovplyvnená.

Fyzioterapia seniorov poskytuje liečbu a prevenciu špecifických ochorení súvisiacich s procesom starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu života seniorov.

Naše zariadenie sa venuje predovšetkým oblastiam súvisiacim s:

 • – Artróza kĺbov
 • – Osteoporóza
 • – Inkontinencia
 • – Zhoršená chôdza, pohyblivosť
 • – Pooperačné ortopedické stavy
 • – Pády
 • – Porucha rovnováhy a chôdze

Liečba zhŕňa

 • – Posilňovacie cvičenia na zlepšenie svalovej sily
 • – Cvičenie na zlepšenie rozsahu pohybu , flexibility
 • – Reedukácia chôdze
 • – Cvičenie a edukácia pri inkontinencii
 • – Manažment osteoporózy
 • – Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu
 • – Prevencia pádov – Otago program
 • – Balančné cvičenia
 • – Posturálna korekcia
 • – Manažment bolesti
DNS-logoPS