fyzioterapia pre seniorov

Tak ako nám roky pribúdajú, tak starne i naše telo a bežné denné aktivity sa postupne stávajú náročnejšie. Keď svaly ochabnú a stratia svoju silu, tak sa to prejaví na držaní tela i na chôdzi. Následne môže byť ovplyvnená rovnováha a hrozí riziko pádu a poranenie. Ak si neuvedomíme túto situáciu včas a problém neriešime, tak hrozí že sa staneme viac závislí na našom okolí , kvalita života môže byť negatívne ovplyvnená.

Fyzioterapia seniorov poskytuje liečbu a prevenciu špecifických ochorení súvisiacich s procesom starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu života seniorov.

Naše zariadenie sa venuje predovšetkým oblastiam súvisiacim s:

 • Artróza kĺbov
 • Osteoporóza
 • Inkontinencia
 • Zhoršená chôdza, pohyblivosť
 • Pooperačné ortopedické stavy
 • Pády
 • Porucha rovnováhy a chôdze

Liečba zhŕňa

 • Posilňovacie cvičenia na zlepšenie svalovej sily
 • Cvičenie na zlepšenie rozsahu pohybu , flexibility
 • Reedukácia chôdze
 • Cvičenie a edukácia pri inkontinencii
 • Manažment osteoporózy
 • Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu
 • Prevencia pádov – Otago program
 • Balančné cvičenia
 • Posturálna korekcia
 • Manažment bolesti
DNS-logoPS