Patelofemorálny syndróm

Ide o pomerne často sa vyskytujúci problém. Vzniká prevažne u športovcov, ktorých šport zahŕňa beh alebo skákanie (beh, tenis, futbal, volejbal, basketbal, lyžovanie).  Vyskytuje sa až dvakrát častejšie u žien ako u mužov.

Najčastejšie je bolesť  lokalizovaná v kolennom kĺbe priamo za jabĺčkom (patelou) v  tzv. patelofemorálnom kĺbe. Zhoršuje ju beh, chôdza do alebo zo schodov , skákanie, podrepy, intenzívna tréningová záťaž ale aj príliš dlhý sed s pokrčenými kolenami. Dlhšie sedenie v kine, alebo aute naozaj nie je nič príjemné.

Príčiny vzniku :                                                                     

  1. Opakované preťaženie kolena, čo môže dráždiť oblasť pately (jabĺčka). Za normálnych okolností  sa jabĺčko nachádza v prednej časti kolena  v tzv .stehennom  žľabe a pri ohýbaní kolena  v ňom kĺže, pričom sa zvyšuje tlak v tejto oblasti. Ak je koleno preťažené, tento tlak sa nadmerne zvyšuje, čo spôsobuje bolesť alebo podráždenie. Tento retropatelárny tlak sa ďalej môže zvýšiť i v situácii ak je jabĺčko nesprávne umiestnené v stehennom  žľabe a kĺzavý pohyb je porušený.
  2. Svalová nerovnováha a nedostatočná biomechanická kontrola v oblasti panvy a bedrového kĺbu. Dochádza k nedostatočnému zabezpečeniu postavenie kolena, ktoré má tendenciu  vtočiť sa dovnútra pričom jabĺčko naopak smeruje von.  Rovnako i postavenie nohy a členkového kĺbu sa podieľa na postavení a funkcii kolena. Mnoho vedeckých štúdií potvrdilo  výrazné oslabenie svalov v oblasti bedrového kĺbu (extenzorov, abduktorov a vonkajších rotátorov bedrového kĺbu). Taktiež sa potvrdila oneskorená elektromyografické aktivita quadricepsu – vastus medialis obliques voči vastus lateralis. Ak sa nedostatočná biomechanická aktivita  deje pri každom kroku či skoku zákonite dochádza k preťaženiu  kolena.
  3. Poranenia, zlomeniny, vykĺbenia v oblasti kolena, jabĺčka
  4. Predchádzajúce operácie v oblasti kolena, predovšetkým operácia skrížených väzov s použitím vlastnej patelárnej šľachy zvyšuje riziko vzniku patelofemorálneho syndrómu

Liečba vychádza z dôkladného kineziologického vyšetrenia pohybového systému. Rôzne pohybové testy odhalia, ktoré svalové skupiny treba posilňovať alebo relaxovať, či ktoré kĺby treba mobilizovať. Analýza pohybu napovie o kvalite pohybových stereotypov. Len tak sa môže určiť primárna príčina.

V rámci fyzioterapeutickej intervencie sa využívajú prostriedky fyzikálnej terapie, kineziotaping, mäkké techniky, mobilizácie kĺbov, cvičenia na neurofyziologickom podklade s cieľom odstrániť bolesť, svalovú dysbalanciu, zlepšiť funkciu kolena a zabezpečiť  návrat k športu.

Dobrá správa je, že konzervatívna liečba je úspešná. Potvrdzuje sa, že až 90% pacientov, ktorí absolvovali  6 týždňový rehabilitačný program boli bez bolesti a mohli sa vrátiť k svojim pohybovým aktivitám.

Neliečený patelofemorálny syndróm má dispozíciu viesť k ďalším komplikáciám v oblasti kolenného kĺbu.

Pre viac informácii ohľadom fyzioterapie či prevencie volajte na tel.  0907 512 390 alebo vyplňte rezervačný formulár.