Distorzia členka

Distorzia členka je podvrtnutie členka, kedy dochádza ku rotácii nohy, väčšinou dovnútra, kde môže dôjsť ku poškodeniu kĺbneho púzdra a chrupavky.

Príčina distorzie

Príčinou býva dostúpenie na nerovný podklad, častý vznik pri športe, ale aj pri bežnej chôdzi.

Poškodenie väzív: Najčastejšie sa poškodzujú vonkajšie väzivá členka – predné talofibulárne ligamentum LTFA, ale pri väčšej rotácii členka sa môžu poraniť aj zadné a vnútorné väzivá.

Príznaky

  • – Opuch – edém a podkožný krvný výron – hematóm
  • – Bolesť
  • – Obmedzenie hybnosti

Stupne poranenia

I. stupeň – ľahký – poškodenie jedného väziva – najčastejšie fibulotalárneho väzu.
– liečba trvá 7-10dní
– návrat k športu cca po 2-3 týždňoch

II.stupeň – stredne ťažký – poškodenie viacerých väzív
– liečba trvá 4-6 týždňov
– návrat do plnej záťaže a športu trvá 2-3 mesiace

III. stupeň – ťažký – poškodenie vonkajších aj vnútorných stabilizačných väzív
– liečba trvá 3 mesiace
– športovcov vyradí zo záťaže na cca 6 mesiacov

Liečba

1. Konzervatívna liečba

Vhodná metóda RICE:
Rest – šetrenie, kľudový režim, nepreťažovať danú oblasť
Ice – liečba chladom, aby sa zmiernil opuch a spomaililo krvácanie
Compresion – kompresia poranenej oblasti, využitie bandáží a tejpov
Elevation – nadvihnutie poranenej lokality, vykladanie nohy na zmiernenie opuchu

2. Operačná liečba

V niektorých prípadoch kompletného roztrhnutia väziva pri úraze je indikovaná operačná liečba. Diagnostika MR napomáha detailne rozpoznať rozsah poškodenia. Operačná liečba začína artroskopickou operáciou členka a následne zošijú poškodené väzivá.

3. Fyzioterapia

Včasnosť fyzioterapie po distorzii členka je neodmysliteľná zložka pre začlenenie do aktivít bežného života. Ak sú distorzie opakované, majú za následok nestabilitu členka, bolestivosť a obmedzenú možnosť pre ďalší šport. Preto je dôležité riešenie v prevencii, správnej včasnej liečbe a fyzioterapii.

Similar Posts